Prenumerera

Eos blir Eos tematidning

Förändringens vindar blåser kring Eos. Eos som prenumerationstidning kommer att omformas och bli Eos tematidning.

Vårens tre Eostidningar utkommer som vanligt och till hösten 2021 kommer en provtidning. Därefter kommer fyra tematidningar 2022.

Eos tematidning kommer att fokusera på rusmedelsförebyggande innehåll med avstamp i PEPP-materialet och Pepps årsklocka. PEPP är en helhetsmodell för rusmedelsförebyggande verksamhet i skolan. Eos tema kan ses som en brygga till förebyggande samtal mellan lärare, elever och hemmet.

– Vi vill skicka ett stort varmt tack till alla som engagerat sig i barntidningen Eos under alla år (127 år) i skolvärlden och hoppas att ni vill hänga med på resan mot ett nytt förändrat innehåll men med den starka Eosandan och läsglädjen i behåll, säger Eosredaktör Susan Sandberg-Ek.

Eos-2-2020

Bläddra i gamla Eosar

Grattis vinnare!
Vinnare i Eos-tävlingar