Här kan anonymt ställa en fråga som berör alkohol, narkotika eller tobak

Du får vara anonym och använda signatur, men skriv också ditt riktiga namn då du sänder in din fråga till oss. Tack!