Premumerera

Eos på hemadress 18 € / 3 nummer under vårterminen

Prenumeration till nordiska länder 18 € (3 nummer)
Prenumeration till övriga länder 20 € (3 nummer)

Bläddra i gamla Eosar

Har du en prenumerationsfolder kan du posta den till:
Eos, Kvevlaxvägen 1, 66530 Kvevlax

E-post kan sändas till eos-info@nykter.fi

Skolprenumeration för lärare >>

Barnet är medlem i Finlands svenska 4H och erhåller därmed en rabatt på 5 €. (Medlemskapet bekräftas av 4H)

Betalarens adress är samma som barnets