Premumerera

Eos på hemadress  35 € / 6 nummer

Prenumeration till nordiska länder 36 €
Prenumeration till övriga länder 40 €

Bläddra i gamla Eosar

Har du en prenumerationsfolder kan du posta den till:
Eos, Kvevlaxvägen 1, 66530 Kvevlax

E-post kan sändas till eos-info@nykter.fi

Skolprenumeration för lärare >>

Barnet är medlem i Finlands svenska 4H och erhåller därmed en rabatt på 5 €. (Medlemskapet bekräftas av 4H)

Betalarens adress är samma som barnets