Tack för att du tar dig tid att skriva in elevernas prenumerationer. OBS! ”Målsmans e-post” har tillkommit eftersom vi skickar e-faktura. Om föräldern kryssat i pappersfaktura i prenumerationsfoldern så lämnas e-posten tom.

Vid frågor ring kansliet: 06 318 09 00

Här kan du hämta en excel-lista för att fylla i prenumeranternas uppgifter.
(Ladda ner till egen dator och aktivera excel-dokumentet.)