Prenumerera

Tävling: Gör en häftig skylt!

Gör en skylt som du kan lägga upp i din skola eller på skolområdet. Du kan välja att göra en skylt som inspirerar dina kompisar att göra skoldagen trevligare för alla.

Gå till tävlingssidan och läs mer >>

Nya Eos pilotnummer för åk 6 finns nu att läsa online >>

Ett nytt format för Eos nästa år
Pilotnummer av nya Eos i oktober till åk 6

I oktober kommer förnyade Eos med ett pilotnummer som riktar sig till årskurs 6. Nya Eos fokuserar tydligare på rusmedelsförebyggande innehåll men ramarna är det välkända Eos som barnen gillar. Nya Eos innehåller artiklar, diskussionsuppgifter intervjuer men också pyssel, korsord och planscher. Nytt är några sidor för vuxna med inspiration och stöd för diskussion med barn och unga om rusmedel och tips på bra webbsidor, filmer och böcker.

Efter höstens pilotnummer utkommer Eos med fyra tidningar 2022. En tidning per årskurs i åk 3-6. Självklart kan man få alla tidningar och då prenumererar man på hemadress. Inga prenumerationer via skola i detta skede.

Eos tematidning kommer att fokusera på rusmedelsförebyggande innehåll med avstamp i PEPP-materialet och Pepps årsklocka. PEPP är en helhetsmodell för rusmedelsförebyggande verksamhet i skolan. Eos tema kan ses som en brygga till förebyggande samtal mellan lärare, elever och hemmet.

– Vi vill skicka ett stort varmt tack till alla som engagerat sig i barntidningen Eos under alla år (127 år) i skolvärlden och hoppas att ni vill hänga med på resan mot ett nytt förändrat innehåll men med den starka Eosandan och läsglädjen i behåll, säger Eosredaktör Susan Sandberg-Ek.

Nya videoklipp från Eos

Prat om grupptryck.
Prat om alkohol.
Prat om skärmtid.
Prat om energidrycker.

Ladda upp med Eoskalendern nästa år

Nu kommer en favorit i repris – Eoskalendern. Terese Bast har åter skapat den grafiska formen med mysiga och livfulla illustrationer till det hälsofrämjande innehållet. Nytt för året är att distributionen inte som tidigare görs i Eostidningen. I höst kommer enbart en pilot av nya Eos som delas ut till årskurs 6 i skolorna och därför hoppas vi att Eoskalendern kan nå ut till familjerna och skolor genom andra kanaler. Det går att beställa Eoskalendern både i enstaka exemplar eller i större mängd.

Kommuner, skolor, företag, föreningar och privatpersoner erbjuds att beställa kalendrar. Priset är 10 euro per kalender och då man beställer större mängder sjunker priset kraftigt. Närmare uppgifter fås via e-post kalender@nykter.fi eller telefon 050 547 3753.

Grattis vinnare!
Vinnare i Eos-tävlingar