Har du något som du går och funderar över när det gäller klimatförändringen? Eller andra frågor som gäller miljö? Skriv till Eos! Mikaela är insatt i de här områdena och svarar på dina frågor i Eos-tidningen.

Du får vara anonym och använda signatur, men skriv också ditt riktiga namn då du sänder in din fråga till oss. Tack!